1 KYU

1kyu
BRĄZOWY PAS I KYU

I KYU
BRĄZOWY PAS

 Nage-waza
– technika rzutów

Techniki podstawowe

Te-waza – rzuty ręczne

 • Sukui-nage
 • Waki-otoshi
 • Kuchiki-taoshi
 • Kibitsu-gaeshi
Koshi-waza – rzuty biodrowe

 • Hane-goshi
Ashi-waza – rzuty nożne

 • Harai-tsurikomi-ashii
Sutemi-waza – rzuty poświęcenia

 • Ura-nage
Techniki uzupełniające
Te-waza – rzuty ręczne

 • Te-guruma
Koshi-waza – rzuty biodrowe

 • Ushiro-goshi
 • Utsuri-goshi
Sutemi-waza – rzuty poświęcenia

 • Hane-makikomi
 • Daki-wakare
 • Yoko-guruma

Katame-waza
– technika obezwładnień

Techniki podstawowe

Kansetsu-waza – dźwignie

Shime-waza – duszenia

Techniki uzupełniające

Kansetsu-waza – dźwignie

 • Kanuki-gatame
Shime-waza – duszenia